Bilvård

Om du driver biltvätt eller bilverkstad driver du enligt miljöbalken en så kallad miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Bilvårdsbranschen består av många aktörer vilket innebär hög konkurrens. Obemannade automattvättar har blivit allt vanligare och man ser även en ökning av fristående tvättanläggningar utan anknytning till bensinstationer. Till stor del finns det goda affärsmöjligheter för den som bill öppna en eget inom bilvård.

Tillstånd och regler: Bilvård (8)

Använda offentlig plats

Använda överdagenskylt på offentlig plats
Överdagenskyltar ska användas istället för vippskyltar och andra gatupratare som är förbjudna i Stockholms stad. För att få sätta upp överdagenskylten behöver du söka polistillstånd.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Sätta upp eller förändra en skylt
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Starta och driva bilvård
Du som driver en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad har en så kallad miljöfarlig verksamhet.

Uppdaterad