Torghandel

Vill du bedriva torghandel i Stockholms stad gäller vissa regler. Beroende på vad du vill göra med din verksamhet finns olika typer av tillstånd och avgifter. Här hittar mer information om vad som krävs för att bli torghandlare i Stockholm.

Torghandeln har haft stor betydelse för stadens utveckling. Stadens handelsutbud drar till sig människor och är en viktig del av stadens stadsbild.

Idag ger torghandeln mervärde för företagare och kunder genom att ge människor möjlighet att köpa färsk frukt, grönsaker och blommor men också genom att ge nyanlända svenskar möjlighet till jobb.

Lättnader för dig som arbetar med torghandel

Under 2020 och 2021 genomfördes en rad åtgärder för att för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för näringslivet i Stockholm. Dessa är förlängda och utökade under 2022. Lättnaderna innebär bland annat att det är avgiftsfritt för försäljningsplatser så som foodtruckar och torghandel.

Har du frågor kring betalning eller fakturafrågor kontaktar du trafikkontoret enklast via e-post. För att ditt ärende ska kunna hanteras behöver vi fakturanummer, personnummer eller organisationsnummer.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Stockholms stad kommer att följa läget noga och vi kan komma att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta för dig som arbetar med torghandel om situationen fortsätter vara svår.

Tillstånd och regler: Torghandel (12)

Försäljning

Använda offentlig plats för försäljning
I innerstaden finns ett begränsat antal fastställda försäljningsplatser för försäljning av korv eller andra ätbara varor. För att få använda dessa behöver du polistillstånd.

Hyr fast torghandelsplats
På våra salutorg har du som torghandlare möjlighet att bland annat sälja färsk frukt, grönsaker och blommor. Du hyr platsen årsvis mellan den 1 januari och 31 december.

Hyr torgplats på Hötorgets söndagsmarknad
På Hötorgets söndagsmarknad har du möjlighet att hyra en tillfällig salutorgplats. Varje år kan du ansöka om torgplats senast 31 augusti. Du hyr platsen årsvis mellan den 1 januari och 31 december.

Sälja julgranar på offentlig plats
Vill du sälja julgranar i Stockholms stad behöver du tillstånd av polisen. Det finns ett antal återkommande platser som används för julgransförsäljning.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Servering av mat

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Du behöver höra av dig till livsmedelskontrollen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten?

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till livsmedelskontrollen för registrering eller till Livsmedelsverket för godkännande.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Tipsa livsmedelskontrollen
Fusk med livsmedel förekommer. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Transporter

Ansök om lastplats
Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller sophämtning.

Uppdaterad