Använda offentlig plats för försäljning

I innerstaden finns ett begränsat antal fastställda försäljningsplatser för försäljning av korv eller andra ätbara varor. För att få använda dessa behöver du polistillstånd.

De befintliga försäljningsplatserna upplåts på ett år i taget, mellan 1 oktober ena året till 30 september året därpå. Om du av något skäl vill byta till en annan plats behöver du ett nytt polistillstånd.

Om du har polistillstånd under en period kan du få förtur till ytterligare en period. Du kan få förtur om du lämnar in din ansökan om ny period senast 30 dagar innan polistillståndet går ut och inte har några anmärkningar på hur du har skött platsen eller din betalning av avgiften.

Ingen rätt till besittningsskydd, ersättning eller ersättningsplats

  • Du har inget besittningsskydd om ditt polistillstånd återkallas eller inte blir förnyat.
  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om ditt polistillstånd återkallas eller inte blir förnyat.
  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om din omsättning påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgifter för marknad

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter för marknad

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

Zon A: 9 kr/m2 och dygn
Zon B: 7 kr/m2 och dygn
Zon C: 5 kr/m2 och dygn
Zon D: 3 kr/m2 och dygn
Minimiavgift: 200 kr

Med ett godkänt polistillstånd är det helt avgiftsfritt för skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt hjälpverksamhet med 90-konto att bedriva marknad på staden fastställda platser.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn

Gäller polistillståndet för helt dygn tas hela avgiften. Gäller polistillståndet för halvt dygn halveras avgiften.

Information med anledning av covid-19

Vill eller kan du inte nyttja din upplåtna plats är det viktigt att du återkallar ditt tillstånd, för att faktureringen ska stoppas.

Du kan återkalla ditt tillstånd för en kortare period eller helt. För att återkalla ditt tillstånd gör du detta genom att kontakta polisen. Kom ihåg att ange polistillståndets ärendenummer i mejlet. 

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Har du frågor kring betalning eller fakturafrågor kontaktar du trafikkontoret enklast via e-post. För att ditt ärende ska kunna hanteras behöver vi fakturanummer, personnummer eller organisationsnummer. 

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Samlad information om stöd till företagare har tagits fram av verksamt.se. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Torghandel

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar

Uppdaterad