Tillsyn av försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter

Stockholms stad gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av folköl, tobak och elektroniska cigaretter.

Folköl, tobak och e-cigaretter får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Bryter dina anställda mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Tillsynsbesök

Årligen bör varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök av Stockholms stad. Butiker som ligger i närheten av skolor eller där problem tidigare har förekommit kan få tätare tillsynsbesök. Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken.

Så här går vår tillsyn till:

  • Vid tillsynen ber våra tillsynshandläggare att få se registreringsbeviset som du har fått av Stockholms stad efter att du anmält försäljningsstället till oss.
  • Tillsynshandläggare ber även att få se egenkontrollprogrammet. Om du saknar egenkontrollprogram behöver du skriva ett egenkontrollprogram inom en vecka och skicka det till stadsdelsförvaltningen.
  • Vid tillsynen kontrollerar vi att du har en åldersdekal vid kassan. 
  • Tillsynshandläggare kontrollerar även att du inte säljer lösa cigaretter eller att marknadsföringen i butiken är påträngande. 

Kontrollköp

En viktig del av tillsynen i Stockholms stad sker genom så kallade kontrollköp på försäljningsstället. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att köpa folköl, tobak eller e-cigaretter utan legitimation.

Vi genomför kontrollköp utan att försäljningsstället informeras i förväg. Efter genomfört kontrollköp får du återkoppling från oss. 

Tipsa om brister i försäljning 

Du kan tipsa oss om att försäljning av folköl, tobak eller elektroniska cigaretter förekommer till personer som inte har fyllt 18 år. Om vi får ett tips kommer vi att följa upp det genom ett tillsynsbesök. Du kan kontakta oss via mejl eller telefon.

Åldersdekaler och lathund för att räkna ut ålder

Åldersdekaler för folköl, tobak och e-cigaretter delas ut i samband med tillsynsbesök på försäljningsstället. Du kan även kostnadsfritt beställa dekaler. Du kan också beställa en lathund för att enkelt räkna ut vilken ålder en kund har.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad