Regler för försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter

Du som säljer folköl, tobak och elektroniska cigaretter måste följa regler om bland annat marknadsföring och skyltning. Du måste även ha ett egenkontrollprogram.

Du som säljer folköl och elektroniska cigaretter ska anmäla det till staden innan försäljningen påbörjas. Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Om det sker förändringar ska du omgående meddelas oss. En ändring kan vara ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället som till exempel kontaktuppgifter, adressändring eller namn.

När du ska sälja folköl, tobak och elektroniska cigaretter behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. 

Du får endast sälja folköl, tobak och elektroniska cigaretter till personer som har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som bör placeras väl synlig vid kassan. Du får inte sälja folköl, tobak och elektroniska cigaretter om du misstänker att varorna ska lämnas till en ungdom som inte har fyllt 18 år.

Regler för tobaksvaror

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha affischer eller större anslag om folköl och tobak och elektroniska cigaretter på försäljningsstället. Du får inte heller göra reklam för folköl och tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial. 

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarettpaket för tobak måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (så kallade lösa cigaretter).

Varningstexter

Alla tobaksprodukter ska ha varningstext på svenska. Tobaksvaror och örtprodukter för rökning ska ha både text och illustration som visar upp de hälsorisker som finns.

Tillverkare och importörer

För dig som tillverkar, importerar eller utövar gränsöverskridande handel med tobaksvaror tillkommer ytterligare krav från Folkhälsomyndigheten.

Regler för elektroniska cigaretter

Det finns inga särskilda regler för hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare får marknadsföras i butik eller utomhus. Marknadsföringen får dock inte vara vilseledande eller aggressiv.   

Förpackning

Varje förpackning till e-cigaretter ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. 

Om du inte följer lagar och regler

Följer du inte de lagar och regler som gäller för försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter kan Stockholms stad ge dig en varning eller förbjuda försäljningen. I allvarligare fall kan den som bryter mot lagen även dömas till böter eller till och med fängelse. Bryter dina anställda mot reglerna är det du som ägare som är ansvarig.

Läs även

Uppdaterad