Regler för försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter

Du som säljer folköl, tobak och elektroniska cigaretter måste följa regler om bland annat marknadsföring och skyltning. Du måste även ha ett egenkontrollprogram.

Uppdaterad