Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter behöver du anmäla din försäljning till oss.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

  • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
  • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja elektroniska cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till oss innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Handläggningstid: 7–14 arbetsdagar

Gör din anmälan

Försäljning av elektroniska cigaretter (pdf, 59 kB, nytt fönster)

Bifoga dokument till anmälan

Till din anmäla ska du även bifoga anmälan om egenkontrollprogram. Du kan skriva ett eget kontrollprogram eller använda vår mall som förslag. 

Egenkontrollprogram för elektroniska cigaretter (pdf, 236 kB, nytt fönster)

Beslut

När försäljningsstället är registrerat får du ett registreringsbevis tillsammans med åldersdekaler med posten.

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Årligen betalar du en försäljningsavgift. Första året betalar du avgiften i samband med din anmälan.

När du upphör med försäljning av tobak och e-cigaretter är du skyldig att meddela Stockholms stad.

Avanmälan försäljning av elektroniska cigaretter (pdf, 23 kB, nytt fönster)

Försäljningsavgift

Årligen betalar du en försäljningsavgift som täcker kommunens arbete med tillsyn och inspektion. Fakturan skickas ut i början av året.

  • Försäljningsavgift för e-cigaretter (inklusive påfyllningsbehållare) är 1980 kronor/år.

Möjlighet till uppskov på tillsynsavgift

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av inbetalning av tillsynsavgift. Du som vill ha uppskov för avgifter från socialförvaltningen behöver inte kontakta förvaltningen. Betala fakturan så snart du kan men senast den 31 oktober 2020.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Butiker Kiosker

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad