Anmäl försäljning av vissa receptfria läkemedel

Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Innan du kan påbörja försäljningen ska du anmäla handeln till Läkemedelsverket.

Du ska köpa in läkemedel från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare.

De läkemedel som får säljas utanför apotek beslutas av Läkemedelsverket. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja vissa receptfria läkemedel behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. 

Anmäl försäljning av vissa receptfria läkemedel

Du måste anmäla försäljning av vissa receptfria läkemedel till Läkemedelsverket innan du får påbörja försäljningen.

Vill du sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket. Har du flera försäljningsställen ska du anmäla samtliga försäljningsställen.

Anmäl försäljning

Anmäl om förändring

En ändring kan vara ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället. Till exempel kontaktuppgifter, adressändring eller namn. 

Beslut

När Läkemedelsverket har registrerat försäljningsstället får du ett meddelande att registreringen är godkänd. Läkemedelsverket meddelar även oss att din anmäla är godkänd.

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Du betalar årligen en avgift till Stockholms stad och en avgift till Läkemedelsverket. 

När du upphör med försäljning av receptfria läkemedel är du skyldig att meddela Läkemedelsverket.

Avgifter

Du betalar årligen en avgift till Stockholms stad och en avgift till  Läkemedelsverket. Du betalar avgifterna för varje försäljningsställe som du har.

Läkemedelsverket

  • Handel med vissa receptfria läkemedel: 1 600 kronor/år.
    Det är samma belopp oavsett när anmälan görs under året eller hur mycket läkemedel som säljs.

Stockholms stad

  • Avgift avseende försäljning av receptfria läkemedel är 3 540 kronor/år.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad