Regler för receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel måste följa reglerna om bland annat åldersgräns marknadsföring och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

Sker det förändringar ska du omgående meddela Läkemedelsverket. En ändring kan vara ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället. Till exempel kontaktuppgifter, adressändring eller namn. 

Egenkontrollprogram

När du ska sälja receptfria läkemedel behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner. Det ska på ett tydligt sätt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. 

18-årsgräns

Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. I butiken ska det finnas en tydlig och synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel. 

Exponering och förvaring

Läkemedel måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att personer under 18 år ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Rapportera försäljning

Du ska rapportera hur mycket läkemedel som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till E-hälsomyndigheten. 

Om du inte följer lagar och regler

Upptäcker vi allvarliga fel eller brister som inte rättas till rapporterar vi felen till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har möjlighet att kräva att butiken följer reglerna. I allvarliga fall kan Läkemedelsverket förbjuda försäljning av läkemedel. Bryter dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Se även

Uppdaterad