Hyr fast torghandelsplats

På våra salutorg har du som torghandlare möjlighet att bland annat sälja färsk frukt, grönsaker och blommor.

Ansökan är stängd

För tillfället tar vi inte emot ansökningar för fasta torghandelsplatser. Ansökan kommer att öppna igen 12 augusti 2024.

Karta över salutorgen

Runt om i Stockholms stad finns det 50 salutorg, där handeln pågår måndag–söndag. På salutorgen får du inte sälja mat och dryck som du tillagar på plats. 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansökan och tilldelning av torgplatser

Vi tilldelar torgplatserna efter turordning allt eftersom ansökningarna kommer in. I första hand upplåts en torghandelsplats per sökande. Om det saknas sökande kan befintlig tillståndshavare få hyra ytterligare en till torghandelsplats på samma torg, dock inte på ett annat torg.

När ansökan kommit in till trafikkontoret sker en lämplighetsprövning. Vid lämplighetsprövning i samband med upplåtelse av torghandelsplats så görs en bakgrundskontroll och en kreditupplysning via UC. Som sökande ska du vara godkänd för F-skatt samt vara kreditgodkänt. Om du uppfyller dessa kriterier och blir erbjuden en plats så är du skyldig att betala din avgift från och med den dagen du tackar ja till platsen.

En fast torghandelsplats på salutorg upplåts maximalt 3 år i taget.

Avgift och uppsägning

Du betalar avgiften en gång i månaden. Fakturering sker i förskott varje månad. Uppsägningstiden är per kvartal (ett kvartal är tre månader) och gäller det kvartal som pågår när du gör din uppsägning.

Övriga tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Om du avser att sälja livsmedel som frukt och grönt, ska du anmäla verksamheten till livsmedelskontrollen för registrering hos miljöförvaltningen. Tillsyn att detta efterlevs genomförs av miljöförvaltningen.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Torghandel

Uppdaterad