Hyr fast torghandelsplats

På våra salutorg har du som torghandlare möjlighet att bland annat sälja färsk frukt, grönsaker och blommor. Du hyr platsen årsvis mellan den 1 januari och 31 december.

Runt om i Stockholms stad finns det 157 fasta salutorgplatser på 50 salutorg, där handeln pågår måndag-söndag. På salutorgen får du inte sälja mat och dryck som du tillagar på plats.

Tilldelning av torgplatser

Vi tilldelar torgplatserna efter turordning allt eftersom ansökningarna kommer in. Hyr du redan nu en torgplats har du förtur att ansöka till nästa uthyrningsperiod. Din ansökan ska senast vara inlämnad den 31 augusti. 

Avgift och uppsägning

Du betalar avgiften per kvartal (ett kvartal är tre månader). Uppsägningstiden är det kvartal som pågår när du gör din uppsägning.

1 januari 2020 tar trafikkontoret över ansvaret för torghandeln

Från och med den 1 januari 2020 övergår ansvaret för tilldelning av salutorgplatserna i Stockholms stad från fastighetskontoret till trafikkontoret.

Kontakt

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 27 200 (växel)
E-post: torgplats@stockholm.se

Karta över salutorgen

Lediga fasta torgplatser i Stockholms stad

Torgplats 2
Yta: 36 kvadratmeter
Hyra per år: 52 920 kronor

Ritning över torgplats Dalens Allé (pdf, 585 kB, nytt fönster)

Torgplats 1
Yta: 36 kvadratmeter
Hyra per år: 52 920 kronor

Ritning över torgplats Kärrtorpsplan (pdf, 691 kB, nytt fönster)

Torgplats 1
Yta: 27 kvadratmeter
Hyra per år: 70 980 kronor

Ritning över torgplats Medborgarplatsen (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Torgplats 2
Yta: 16 kvadratmeter
Hyra per år: 33 600 kronor

Ritning över torgplats Sjövikstorget (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Torgplats 1
Yta: 24 kvadratmeter
Hyra per år: 27 600 kronor

Ritning över torgplats Skarpnäcks allé (pdf, 891 kB, nytt fönster)

Torgplats 1
Yta: 27 kvadratmeter
Hyra per år: 31 050 kronor

Ritning över torgplats Stieg Trenters Torg (pdf, 692 kB, nytt fönster)

Torgplats 1
Yta: 27 kvadratmeter
Hyra per år: 56 700 kronor

Ritning över torgplats Vintertullstorget (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Torghandel

Uppdaterad