Hyr fast torghandelsplats

På våra salutorg har du som torghandlare möjlighet att bland annat sälja färsk frukt, grönsaker och blommor.

Runt om i Stockholms stad finns det 50 salutorg, där handeln pågår måndag–söndag. På salutorgen får du inte sälja mat och dryck som du tillagar på plats. 

Ansökan och tilldelning av torgplatser

Vi tilldelar torgplatserna efter turordning allt eftersom ansökningarna kommer in. I första hand upplåts en torghandelsplats per sökande. Om det saknas intressenter kan befintlig tillståndshavare få hyra ytterligare en till torghandelsplats på samma torg, dock inte på annat torg. När ansökan kommit in till trafikkontoret sker en prövning. Bland annat ska sökande vara godkänd för F-skatt samt vara kreditgodkänt. En fast torghandelsplats på salutorg upplåts maximalt 3 år i taget. Varje period löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Avgift och uppsägning

Du betalar avgiften en gång i månaden. Uppsägningstiden är per kvartal (ett kvartal är tre månader) och gäller det kvartal som pågår när du gör din uppsägning.

Så ansöker du om en plats

Du ansöker om plats genom att välja en av de lediga platserna från listan på lediga torghandelsplatser. Fyll sedan i formuläret längst ned på sidan med numret på den plats du önskar hyra samt dina person- och kontaktuppgifter. 

Karta över salutorgen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Lediga fasta torgplatser i Stockholms stad

Just nu finns det inga lediga fasta torgplatser att hyra i Stockholms stad. När en plats blir ledig kommer den vara tillgänglig för dig att söka via ett formulär på den här sidan.

Övriga tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Om du avser att sälja livsmedel som frukt och grönt, ska du anmäla verksamheten till livsmedelskontrollen för registrering hos miljöförvaltningen. Tillsyn att detta efterlevs genomförs av miljöförvaltningen.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Torghandel

Uppdaterad