Att tänka på vid försäljning av hälsokost

Säljer du kosttillskott och andra hälsopreparat är det viktigt att Livsmedelsverket godkänt det du säger om tillskotten. Det gäller också om du säljer tidigare okända ämnen.

För kosttillskott och andra hälsopreparat är det vanligt med påståenden om näringsinnehåll och hälsa (så kallade närings- och hälsopåståenden), eller att man vill introducera tidigare okända ämnen eller produkter på marknaden (så kallade Nya livsmedel eller Novel Foods).

Både hälsopåståenden och Nya livsmedel behöver vara godkända för att få användas och säljas.  

Läkemedel

Vissa hälsopreparat räknas inte som livsmedel utan som läkemedel och där gäller läkemedelslagen. Detta innefattar bland annat naturläkemedel. Kosttillskott har syftet att komplettera den dagliga kosten, vilket innebär att de innehåller vitaminer och mineraler eller andra ämnen som ger näring åt kroppen. Läkemedel, å andra sidan, har framför allt syftet att behandla eller förebygga sjukdom.

Läkemedelsverket avgör

Hittar miljöförvaltningen en produkt med ämnen (eller märkning) som kan leda till läkemedelsklassning, skickas den till Läkemedelsverket för bedömning. Bedömer Läkemedelsverket att produkten ska klassas som läkemedel, kan miljöförvaltningen förbjuda försäljning av produkten. För att produkten åter ska få börja säljas behöver den godkännas av Läkemedelsverket.

Godkännande och registrering

Din hälsokostbutik ska registreras som livsmedelsanläggning. Välj alternativet ”Försäljning” som huvudverksamhet om du använder e-tjänsten. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Livsmedelsproducenter Restauranger

Uppdaterad