Ansök om tillstånd för försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd för försäljning.

Sedan 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen. Det innebär att du som vill sälja tobak behöver ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält om tobaksförsäljning innan de nya reglerna började gälla får fortsätta försäljningen om du ansöker om tillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Du gör din ansökan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Försäljning av tobak

Tobak får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, till exempel:

 • cigaretter
 • cigariller
 • cigarrer
 • rulltobak
 • piptobak
 • snus
 • vattenpipstobak
 • portionstobak.

Handläggningstid vid komplett ansökan är fyra månader.

Ansökningsavgiften faktureras och ska betalas inom tio dagar. Den ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas eller avslås.

Regler om tobakstillstånd hittar du i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Tillståndsansökan

Ansökan om nytt tillstånd för detaljhandelsförsäljning av tobaksvaror (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Ansökan om nytt tillstånd för partihandelsförsäljning av tobaksvaror (pdf, 97 kB, nytt fönster)

Ansökan om nytt tillstånd för internetförsäljning av tobaksvaror (pdf, 101 kB, nytt fönster)

Bifoga dokument till ansökan

Till din ansökan ska du även bifoga:

 • Ägarförhållanden. Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Hyreskontrakt. Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 • Finansiering. Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.
 • Egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Från egenkontrollprogrammet ska era rutiner framgå för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för tobaksförsäljning.

Mall för egenkontrollprogram (pdf, 84,7 kB, nytt fönster)

Avgifterna gäller både för butiker och restauranger. Alla kategorier i tabellen gäller från 1 juli 2019, med undantag för tillsynsavgiften på 6000 kronor som gäller från 1 januari 2020.

 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobak: 9500 kronor
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: 6500 kronor
 • Anmälan om ändrat ägar- eller bolagsförhållanden: 7500 kronor
 • Anmälan om förändrat tillstånd: 2000 kronor
 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. Företag med fler än en tobaksautomat: 4000 kronor
 • Tillsynsavgift från 1 januari 2020: 6000 kronor

Möjlighet till uppskov på tillsynsavgift

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av inbetalning av tillsynsavgift. Du som vill ha uppskov för avgifter från socialförvaltningen behöver inte kontakta förvaltningen. Betala fakturan så snart du kan men senast den 31 oktober 2020.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Butiker Kiosker

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad