Ansök om försäljningsplats vid Skogskyrkogården under Allhelgona

Under 2023 testar Stockholms stad en ny fördelning av de tillfälliga försäljningsplatserna vid Skogskyrkogården under Allhelgonahelgen.

Stockholm stad har 11 försäljningsplatser i anknytning till Skogskyrkogården. För att ansöka om en plats så skickar du in en ansökan till polisen, en plats per inskickad ansökan.

 

Tillståndsperioder och lottning

Allhelgonahelgen 2024 avser perioden 1 november – 3 november (Lottning sker 10 oktober 2024)

Allhelgonahelgen 2025 avser perioden 31 oktober – 2 november (Lottning sker 9 oktober 2025)

Sök tillstånd i god tid.

Ansökan bör ske i god tid till polisen cirka 6 veckor innan allhelgonahelgen. När ansökningarna kommer till Stockholms stad tilldelas platserna utifrån önskemål. Om det är flera sökande till en och samma plats lottas platserna. Om du då inte får den plats du önskat blir du tilldelad en annan plats som är ledig. I de fall det är fler sökande än platser kan du bli utan plats. Lottningen sker enligt datum ovan.

Platser

Platserna är märkta i skisserna nedan med bokstäverna A–K.

Skiss 1 – Sockenvägen/Kapellslingan, plats A–F (pdf)

Skiss 2 – Bogårdsvägen/Vårsolsvägen, plats G–H (pdf)

Skiss 3 – Bogårdsvägen/Kapellslingan, plats I (pdf)

Skiss 4 – Gamla Tyresövägen/Vårhimmelsvägen, plats J–K (pdf)

Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats

  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om ditt polistillstånd återkallas eller inte blir förnyat.
  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om din omsättning påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats.

Avgifter

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgift för 2023 är 200 kr/försäljningsplats.

Återkallelse

Återkallelse av plats ska ske minst 7 vardagar före allhelgonahelgen, så att platsen kan tilldelas annan sökande. Om inte debiteras avgift för plats

Uppdaterad