Sälja julgranar på offentlig plats

Vill du sälja julgranar i Stockholms stad behöver du tillstånd av polisen. Det finns ett antal återkommande platser som används för julgransförsäljning.

Vilka platser som kan användas bedöms från år till år. Vissa platser kan försvinna och ibland kan nya platser tillkomma. Bedömningen görs under hösten det aktuella året.

Även exakta datum för försäljningsperioden bestäms från år till år av staden, i samarbete med polisen.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

  • A-zon – 4 615 kronor per plats och period
  • B-zon – 3 692 kronor per plats och period
  • C-zon – 3 078 kronor per plats och period
  • D-zon – 2 462 kronor per plats och period

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad