Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

  • A-zon – 4 615 kronor per plats och period
  • B-zon – 3 692 kronor per plats och period
  • C-zon – 3 078 kronor per plats och period
  • D-zon – 2 462 kronor per plats och period

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Butiker Torghandel

Övriga verksamheter
Övriga företag och organisationer

Uppdaterad