Övriga företag och organisationer

Oavsett vilken typ av företag eller organisation du är verksam i finns det tillstånd och regler som du behöver förhålla dig till.

Det kan till exempel handla om att du behöver söka bygglov för att anpassa er lokal eller vad som gäller för parkering för nyttotrafik.

Tillstånd och regler: Övriga företag och organisationer (12)

Använda offentlig plats

Anordna marknad på offentlig plats
Om du vill anordna en marknad på offentlig plats behöver du polistillstånd. Med marknad menas allt från större marknader till loppmarknader. Varje stånd får max vara 16 kvadratmeter.

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är inga typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats tillåtna, förutom så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka polistillstånd.

Skapa en tillfällig park på offentlig plats
Vill du skapa en tillfällig park på offentlig plats måste du ha polistillstånd. En tillfällig park ska alltid vara öppen för allmänheten.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Tillstånd och regler för fyrverkerier
Du kan behöva tillstånd för att få avfyra fyrverkerier. För att sälja fyrverkerier och för att avfyra raketer med styrpinne krävs alltid tillstånd.

Avfallshantering

Bygg- och rivningsavfall
Här hittar du som planerar att bygga nytt, bygga om, renovera eller riva, information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Försäljning

Sälja julgranar på offentlig plats
Vill du sälja julgranar i Stockholms stad behöver du tillstånd av polisen. Det finns ett antal återkommande platser som används för julgransförsäljning.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Djurverksamhet
Du som vill äga och hålla orm, höns eller pälsdjur måste ha tillstånd från miljöförvaltningen. Det gäller för privatperson, företagare eller till exempel en skola.

Parkering

Ansök om att etablera nya laddplatser för elfordon
I takt med att det blir fler laddbara fordon i Stockholm, ökar efterfrågan på laddplatser på gatorna. Stockholms stad ger nu intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddare på stadens gator.

Uppdaterad