Begravningsverksamhet

Till skillnad från de flesta andra kommuner är det i Stockholm kommunen som har hand om begravningsverksamheten.

Begravningsverksamheten fyller en viktig funktion i samhället genom att ta hand om våra avlidna.

I Stockholms stad är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar bland annat för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt tillhandhålla särskilda gravplatser för de som tillhör andra religioner.

Här kan du som driver ett företag inom begravningsverksamhet få en överblick över hur olika begravningsfrågor fungerar inom Stockholms stad.

Tillstånd och regler: Begravningsverksamhet (10)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är inga typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats tillåtna, förutom så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka polistillstånd.

Begravning

Begravningsceremoni
Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm har tretton begravningskapell på stadens allmänna begravningsplatser. De flesta kapell upplåts för ceremonier såväl med som utan religiösa symboler.

Begravningstransporter
Vissa transporter bekostas av begravningsavgiften och vissa av dödsboet. Här följer några exempel.

Gravplats
Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Gravsten
För samtliga kommunala begravningsplatser i Stockholm finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut.

Gravsättning
Den avlidnes sista viloplats är gravsättningen. Det finns olika alternativ för gravsättning. Vilken gravsättning som finns möjligt att välja varierar för varje kyrkogård.

Kremering
Stockholms stad har två krematorier; Skogskrematoriet på Skogskyrkogården och Råcksta krematorium på Råcksta begravningsplats.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Uppdaterad