Tvätterier

Tvätterier kategoriseras som miljöfarlig verksamhet eftersom miljöfarliga utsläpp hanteras inom verksamheten. Den som driver tvättinrättningar måste därför följa de regler som ingår i miljölagstiftningen.

Tvätt- och textilservicebranschen är en samhällsviktig näringsgren som bidrar till att företag och privatpersoner kan säkra en god sanitet. Branschen har vuxit de senaste åren samtidigt som lönsamheten har varit en utmaning för många företag.

Tillstånd och regler: Tvätterier (12)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är alla typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats förbjudna, med undantag av så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka ...

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Avfall
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Tvätteri
Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en tvätteriverksamhet, som till exempel kemtvätt, vittvätt eller mattvätt.

Uppdaterad