Ideella föreningar

En ideell förening behöver i regel inte registreras om den inte ska bedriva näringsverksamhet.

En ideell förening är en allmännyttig förening som drivs av ideella ändamål. En huvudregel är att ideella föreningar inte kan bedriva näringsverksamhet med vinstintresse.

Ibland bedriver ideella föreningar en del av verksamheten i ett bolag för att skilja mellan det ideella och affärsmässiga verksamheten.

I några fall finns det tillstånd och regler som är speciellt just för ideella föreningar.

Tillstånd och regler: Ideella föreningar (8)

Använda offentlig plats

Affischera på offentlig plats
I Stockholms stad kan du affischera på bokningsbara affischplatser eller digitalt.

Anordna evenemang på offentlig plats
Om du vill anordna en festival, gatufest eller något annat evenemang på offentlig plats behöver du polistillstånd. Du kan också behöva tillstånd för att stänga av eller utrymma gata.

Anordna marknad på offentlig plats
Om du vill anordna en marknad på offentlig plats behöver du polistillstånd. Med marknad menas allt från större marknader till loppmarknader. Varje stånd får max vara 16 kvadratmeter.

Fritid och underhållning

Ansök om lotteritillstånd
Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att anordna ett lokalt lotteri. Du ansöker i Stockholms stad om det är föreningens hemkommun.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Miljöregler

Djurverksamhet
Det är länsstyrelsen som ger tillstånd enligt djurskyddslagen för verksamheter där djur används som till exempel hunddagis, zoo-butiker, uppfödning av sällskapsdjur eller ridskoleverksamhet.

Servering av mat

Tillfällig livsmedelsverksamhet
Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos livsmedelskontrollen.

Uppdaterad