Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos livsmedelskontrollen. Här kan du läsa om krav, kontroll och avgift. Du får dessutom tips för säker och hygienisk servering.

Om du ska bedriva livsmedelsverksamhet på ett evenemang eller liknande behöver du anmäla det till miljöförvaltningen. Detta gäller även om du redan har en registrerad livsmedelsverksamhet. Använd formulär för ändrad verksamhet för att anmäla detta.

Har du däremot en registrering för mobil anläggning behöver du inte göra någon anmälan. Då räcker det att du tar med ett registreringsbevis eller motsvarande som du kan visa upp vid kontroll.

Vilken verksamhet behöver registreras

Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi tillämpar nedanstående tumregel i bedömningen och utgår från vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Verksamheter med mycket låg risk

Exempel: Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än en månad per år eller mer än 20 gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar)

Verksamheter med låg- och mellanrisk

Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än tio gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med mycket hög risk

Exempel: Beredning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av färskvaror.

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än fem gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Servering av mer än 500 portioner

Anmälan ska alltid göras innan verksamheten startar om det är en verksamhet med hög risk eller mellanhög risk.

Livsmedelsverksamhet i hemmet

Om du behöver tillstånd eller inte för din hemmarestaurang beror på hur omfattande verksamheten är och hur ofta du serverar betalande gäster.

Miljöförvaltningen bedömer att om du tar emot en handfull betalande gäster i samband med din egen middag eller om du tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden behöver du inte anmäla verksamheten som livsmedelsföretag. 

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta miljöförvaltningen och stämma av om du ska registrera verksamheten.

Registrera din verksamhet

Verksamheter som måste registreras anmäls till miljöförvaltningen. 

Kontroll av verksamheten

Miljöförvaltningen kan komma att göra ett kontrollbesök på plats. Vi kontrollerar framför allt dem som har en hantering som är omfattande eller pågår under längre tid.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar Kaféer Restauranger

Övriga verksamheter

Ideella föreningar

Uppdaterad