Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering

Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta, och du ska göra kontroller. Din egenkontroll är till för att konsumenter inte ska riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag innehåller farliga bakterier, främmande ämnen eller omärkta allergiframkallande ämnen. 

Det är inte bestämt i lagen exakt hur du ska göra din egenkontroll. Det viktigaste är att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du också utarbeta arbetsmetoder – rutiner – för att kunna upptäcka och åtgärda när någonting går fel i din livsmedelshantering.

Hygienkrav

Allmänna hygienkrav kan du läsa om hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsbranschen har dessutom utformat egna riktlinjer för hur hygienkraven kan uppfyllas. 

Läs även

Frågor och svar om hygien och egenkontroll

På miljöförvaltningen ger vi gärna råd och tips om hur du kan tänka och göra. Däremot får vi inte hjälpa dig att bygga upp din egenkontroll och till exempel ta fram rutiner. Kontakta i stället branschorganisationer eller konsultföretag för att få sådan hjälp.

Ja, du får sälja livsmedel efter bäst före-datumet, men det är ditt ansvar att de håller fullgod kvalitet. Livsmedel märkta med bäst-före-datum ska nämligen kunna hålla sig ytterligare en tid efter datumet om de förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning.

Däremot får du inte sälja livsmedel efter sista förbrukningsdag. Det är den sista dag som livsmedlen beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning.

Lagen säger inget konkret om att den som arbetar i ett kök inte får bära smycken. Däremot ska du som företagare ha rutiner som säkerställer en god livsmedelshygien och att ”de som arbetar på platser där livsmedel hanteras ska iaktta god personlig renlighet”.

Vi som arbetar med livsmedelskontroll i Stockholm anser att smycken aldrig får komma i direktkontakt med livsmedel. Därför är det olämpligt att bära till exempel ringar och armbandsur när man arbetar med oförpackade livsmedel. Det är också olämpligt att ha smycken på ställen som man ofta rör vid med fingrarna, till exempel i ansiktet.

Husdjur, till exempel hundar, får inte vara där ni bereder, hanterar eller lagrar livsmedel. Husdjuren bör inte heller få vara på andra platser som påverkar verksamhetens hygien, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Du som företagare avgör om hundar och andra husdjur ska få vara i de delar av lokalen där ni inte bereder, hanterar eller lagrar livsmedel, till exempel matsalen i en restaurang. Servering av mat, att bära ut tallrikar eller karotter från köket till bordet, räknas alltså inte som hantering av livsmedel. Miljöförvaltningen bedömer att försäljning av förpackade livsmedel och frukt/grönt inte heller räknas som hantering eller lagring.

En person med funktionshinder bör få ha med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokaler och vissa delar av butiker, om inte livsmedlen då riskerar att förorenas, enligt Livsmedelsverket.

Om dina gäster eller du själv misstänker att mat som du har sålt eller serverat på din anläggning har orsakat matförgiftning ska det anmälas till livsmedelskontrollen.

Använd gärna vår e-tjänst för matförgiftningar.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Gym

Vård och omsorg

Hemtjänst Äldreboenden

Uppdaterad