Skolor

Vill du driva eller starta en fristående skola? Här finns information om vilka krav som ställs. Bedriver du en skolverksamhet inom Stockholms stad har du en skyldighet att skicka in en anmälan till kommunen.

Skolor som drivs i privat regi är en viktig del av Stockholms stads pedagogiska verksamhet. En fristående skola skiljer sig från andra företag eftersom finansieringen främst utgörs av bidrag från kommunen.

För att få tillstånd att starta en skola ställs det vissa krav gällande kvalitet, säkerhet och kompetens.

Du behöver söka tillstånd för att driva skola hos Skolinspektionen, men det finns också andra tillstånd och regler som du kan behöva ha kontakt med Stockholms stad om.

Tillstånd och regler: Skolor (21)

Använda offentlig plats

Affischera på offentlig plats
I Stockholms stad kan du affischera på bokningsbara affischplatser eller digitalt.

Avfallshantering

Avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare kort information om avfall och länkar till fördjupning. Här beskrivs miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Besiktning av hiss
Fastighetsägaren, eller den som annars ansvarar för hissen, ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervaller samt att eventuella fel och brister ...

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Funktionsprogram för byggnadsprojekt för skola
Funktionsprogrammet för skola består av funktionskrav och råd ”att tänka på” vid byggnadsprojekt inriktade på skolbyggnader.

Förskola, skola och fritidshem
Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Krav på livsmedelslokal och utrustning
Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedelslokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Radon
Här hittar du som är fastighetsägare information om ditt ansvar, miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller radon och radonmätning. Via vår e-tjänst kan du söka tidigare radonmätningar.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Djurverksamhet
Du som vill äga och hålla orm, höns eller pälsdjur måste ha tillstånd från miljöförvaltningen. Det gäller för privatperson, företagare eller till exempel en skola.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Servering av mat och hantering av livsmedel

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till livsmedelskontrollen eller ansöka hos Livsmedelsverket för godkännande. Det gäller exempelvis om du säljer eller köper en restaurang, ...

Anmäl livsmedels-eller kontaktmaterialverksamhet för registrering
Ska du starta livsmedel eller kontaktmaterialverksamhet? Då ska du först anmäla den för registrering till livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen eller till Livsmedelsverket för godkännande.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Märkning och presentation
Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel.

Tipsa livsmedelskontrollen
Fusk med livsmedel förekommer ibland. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Transporter

Ansök om lastplats
Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller avfallshämtning.

Uppdaterad