Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras regelbundet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och ventilationssystem och vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats.

Om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), Boverkets webbplats

Regler om ventilation och inomhusmiljö, Boverkets webbplats

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Film Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Kaféer Livsmedelsproducenter Restauranger

Vård och omsorg

Äldreboenden

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier

Uppdaterad