Film

Är du intresserad av att filma i Stockholm? Vid en filmproduktion finns flera upphovsrättsliga frågor och tillstånd att ta hänsyn till. Här kan du kontrollera vilka tillstånd som gäller för just din inspelningssituation.

Sverige har en lång och spännande filmhistoria med många filmklassiker i bagaget. Stockholms stadsmiljöer och vackra natur bjuder på unika inspelningsplatser.

För att underlätta har vi samlat information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Du som vill filma i Stockholm kan få stöd av Stockholms stads etableringsservice.

Tillstånd och regler: Film (8)

Använda offentlig plats

Spela in film på offentlig plats
Vill du spela in film på offentlig plats i Stockholm kan du behöva polistillstånd. Du kan även behöva tillstånd för de fordon ni använder och om du behöver stänga av en gata för filminspelningen.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Parkering

Ansök om dispens från de lokala trafikföreskrifterna
Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du söka färd- och parkeringstillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning
Om du ska spela in film i Stockholm kan du behöva färd- och parkeringstillstånd för att köra till och parkera vid inspelningsplatsen. Du kan även behöva söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Övriga tillstånd och regler

Spela in film och fotografera på Stockholms stads begravningsplatser
All professionell filminspelning och fotografering på Stockholms stads begravningsplatser kräver tillstånd av kyrkogårdsförvaltningen. Detta gäller även för skol- och konstprojekt.

Uppdaterad