Spela in film och fotografera på Stockholms stads begravningsplatser

All professionell filminspelning och fotografering på Stockholms stads begravningsplatser kräver tillstånd av kyrkogårdsförvaltningen. Detta gäller även för skol- och konstprojekt.

För att kyrkogårdsförvaltningen ska kunna godkänna fotografering och filmning på stadens begravningsplatser ska temat på produktionen knyta an till platsen och den verksamhet som bedrivs här. Det innebär att filmen eller fotografierna ska handla om begravning, sorg, saknad etcetera.

Begravningsceremonier och gravsättningar har alltid företräde och därför beviljas tillstånd restriktivt. Kyrkogårdsförvaltningen säger alltid nej till reklamfilm av olika slag och inspelningar av musikvideor.

Att filma eller fotografera för privat bruk går bra utan tillstånd.

Regler och ansvar

Följande regler gäller för professionell filminspelning och fotografering på Stockholms stads begravningsplatser.

 • All verksamhet på Stockholm stads kyrkogårdar och
  begravningsplatser i samband med professionell filminspelning och fotografering sker med största respekt för platsens dignitet, anhöriga och sörjande.
 • Ni som produktionsbolag ansvarar för att minsta möjliga störning genom ljud, trafik och aktivitet drabbar besökare och sörjande.
 • Ingen otillåten förändring får göras i lokaler eller utomhus utan skriftlig överenskommelse med Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning. Ni som produktionsbolag ansvarar för att alla överenskomna förändringar återställs till ursprungligt skick.
 • Ni som produktionsbolag ansvarar för att ersätta eventuell åverkan i lokaler och utomhusmiljöer i samband med inspelning. 
 • Ni som produktionsbolag  ansvarar för att följa de regler som finns för filmning med drönare om den tekniken används.
 • Vid inspelning i utomhusmiljö får inte namn på gravstenar filmas eller fotograferas utan gravrättsinnehavarens tillstånd. 
 • Det är ni som produktionsbolag som ansvarar för att besökare på plats får information om att tillstånd givits och att inspelning pågår. Det sker lämpligen genom skyltning.

Om ni har behov av lokaler under inspelningen för service och omklädning kan ni diskutera detta i förväg med kyrkogårdsförvaltningen, men det går inte alltid att ordna.

Ni som produktionsbolag ansvarar för att ha med er och hantera teknisk utrustning till inspelningsplatsen. Kyrkogårdsförvaltning hjälper inte till med olika tekniska lösningar, exempelvis särskilda eldragningar. 

Kostnad

Det kostar inget att, efter beviljat tillstånd, fotografera eller filma utomhus på stadens begravningsplatser. Men om ni behöver ha tillgång till ett kapell går det att hyra för hel- eller halvdag.

 • Pris för halvdag: 8 000 kronor (exklusive moms).
 • Pris för heldag: 15 000 kronor (exklusive moms).

Städning ingår i priset.

Kontakt och ansökan

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens kommunikationschef Annelie Sjöström för mer information och om du vill ansöka om tillstånd för fotografering eller filminspelning.

Annelie Sjöström
Kommunikationschef kyrkogårdsförvaltningen     
Telefon: 076-123 01 99
E-post: annelie.sjostrom@stockholm.se

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Film

Uppdaterad