Spela in film på offentlig plats

Om du vill spela in film på offentlig plats i Stockholm behöver du polistillstånd. Du kan även behöva tillstånd för de fordon ni använder och om du behöver stänga av en gata för filminspelningen.

Om polisen och Stockholms stad godkänner din ansökan utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor för användning av offentlig plats för filminspelning och uppställning av OB-buss.

Villkoren innehåller bestämmelser om uppställning av OB-buss, säkerhet och återställning. Ibland behöver du även informera boende i området. I villkoren framgår också vart du vänder dig om du behöver tillgång till el eller vatten.

Villkor vid användning av offentlig plats för filminspelning och uppställning av OB-buss (pdf, 158 kB, nytt fönster)

Välj plats för filminspelningen

Första steget när du planerar för filminspelning i Stockholm är att undersöka lämpliga platser. Varje plats är unik och har olika förutsättningar. Tänk på att det som fungerar på en plats kanske inte fungerar på en annan när det gäller olika tillstånd.

Polistillstånd för filminspelning

Om du vill använda en offentlig plats för filminspelning ska du ansöka om polistillstånd.  Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Det ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och hela den tid platsen används.

Polisen undersöker om önskad plats är ledig önskad tid. Är platsen ledig bokas den åt dig. Är den inte ledig återkommer polisen till dig för att hitta en ny plats eller nytt datum för filminspelningen.

Om du ska ställa ner något på stadens mark remitterar polisen ärendet till trafikkontoret.

Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden.

Tillstånd att stänga av och utrymma gata

Om ni behöver stänga av en gata helt ska ni ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Det kan vara för att gatan behöver grusläggas, rökfyllas eller att en bil ska köra i fel riktning.

Om du behöver utrymma gatan på bilar ska du ansöka om ändring av lokal trafikföreskrift (LTF). Detta kan vara aktuellt om man till exempel spelar in en epokfilm där man inte vill ha moderna bilar med i bild.

Oftast behövs ingen TA-plan för att stoppa fordon 1–3 minuter vid tagning. Det räcker att du ansöker om detta i polisansökan, så skrivs det in i polistillståndet. SL-bussar får aldrig stoppas om inte det uttryckligen står i tillståndet från polisen.

Trafikanordningsplan (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Ändring av lokal trafikföreskrift (pd, 402 kB, nytt fönster)

Ansökan om TA-plan (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Ansökan om LTF (Word, 62,4 kB, nytt fönster)

Tillstånd för fordon vid filminspelning

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd när du ska spela in film. Du kan behöva tillstånd för fordon som ska köra till och från inspelningsplatsen. Dessutom måste du ha dispens om du behöver köra mot gällande trafikbestämmelser.

Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgift beräknas enligt:
A–D-zon – 254 kronor per timme.

Avgift för upplåtelser som endast avser fordon, beräknas enligt:
A–D-zon – 800 kronor per fordon.

Frågor och svar om filminspelning i Stockholm

Det är polisen som utfärdar tillstånd för de evenemang och filminspelningar som sker på stadens mark.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Film

Uppdaterad