Krav för kiosk på offentlig plats

När du sätter upp eller har en kiosk på stadens mark måste du följa stadens regler för kiosker. För kiosker på offentlig plats behöver du söka både bygglov och polistillstånd.

Trafikkontoret  bedömer om platsen är lämplig för kiosk. Det är svårt att hitta en plats som är bra ur försäljningssynpunkt och samtidigt kan bedömas som lämplig av trafikkontoret. Det beror på att framkomlighet för gående är en av de saker som är viktiga i vår bedömning.

Villkor vid användning av offentlig plats för kiosk (pdf, 84 kB, nytt fönster)

Sök polistillstånd för offentlig plats 

Ansökan görs hos polisen. Polisen remitterar till trafikkontorets upplåtelseenhet. 

Trafikkontoret bedömer platsens lämplighet och har möjlighet att avstyrka ansökningar genom att använda det kommunala vetot. Polisen kan då inte utfärda något polistillstånd.

Polistillstånd är tidsbegränsade

Ett polistillstånd är alltid tidsbegränsat, men du som redan fått polistillstånd för kiosk har möjlighet att söka tillstånd för en ny period och få förtur.

Om det finns särskilda skäl kan polisen återkalla tillståndet innan tillståndstidens slut. Det kan till exempel hända om du som tillståndshavare inte betalat din upplåtelseavgift.

Om tillståndstiden går ut och du inte har förnyat polistillståndet blir du tvungen att på egen bekostnad ta bort kiosken och återställa marken där den stått.

Sök bygglov för kiosken

Du ansöker om bygglov för kiosken hos stadsbyggnadskontoret. När de bedömer din ansökan tar de hänsyn till stadsbilden, lämpligheten och överensstämmelse med detaljplanen. Har du frågor om bygglov kan du ringa deras bygglovsrådgivning.

Ingen rätt till ersättning om omsättningen påverkas negativt

De kiosker som står på offentlig plats betalar upplåtelseavgift till staden. Du har ingen rätt till ersättning om omsättningen påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön.

Om du som är tillståndshavare vill flytta verksamheten till annan plats behöver du ett nytt polistillstånd. Du får själv stå för alla kostnader som är förenade med flytten.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften för kiosker beräknas för varje enskild plats enligt en matris och baseras på ett antal faktorer:

  • Zon
  • Möjlighet att parkera i närheten
  • Hur ljus och välkomnande miljö byggnaden finns i
  • Vilka funktioner bebyggelsen i närheten har
  • Eventuell närhet till nattöppna krogar
  • Om det finns sittplatser inomhus för kunderna
  • Typ av försäljningsverksamhet i byggnaden

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

På grund av den aktuella situationen med coronaviruset ger staden anstånd med betalning av fakturor för dig som arbetar med försäljning på allmän plats. Det betyder att du kan välja att betala efter att förfallodatumet på fakturan har passerat.

Om du inte vill använda platsen du har tillstånd för under perioden april till och med juni kan du även del-återkalla polistillståndet för denna period, genom att kontakta polisen.
 
Glöm inte att ange polistillståndets ärendenummer i mailet. Trafikkontoret kan då justera faktureringen så att du inte behöver betala för den tid tillståndet är återkallat och du inte använder platsen.

E-post till polisen: registrator.stockholm@polisen.se

Vill du få anstånd eller pausa ditt tillstånd ska du skicka ett mejl till trafikkontoret med:

  • Ditt personnummer eller organisationsnummer

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Har du ett tillstånd som börjar gälla senast 30 juni kan du välja att tidigarelägga det. Då ska du skicka ett e-post till polisen. Denna möjlighet gäller dig som har en foodtruckar, uteservering, försäljningsplats, varuskyltning eller kiosk.

Polisens webbplats

Samlad information om stöd till företagare har tagits fram av verksamt.se. 

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset, extern webbplats

Stockholms stad följer utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta för dig som arbetar med försäljning om situationen fortsätter vara svår.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Kiosker Livsmedelsgrossister och matmäklare

Uppdaterad