Anordna evenemang på offentlig plats

Om du vill anordna en festival, gatufest eller något annat evenemang på offentlig plats behöver du polistillstånd. Du kan också behöva tillstånd för att stänga av eller utrymma gata.

Faktorer som påverkar om du får tillstånd är

 • typ av evenemang
 • val av plats
 • säsong
 • antal dagar som evenemanget pågår
 • andra avstängningar i området
 • att platsen nyligen haft ett stort evenemang.

Varje ansökan är unik. Bara för att ett evenemang får tillstånd innebär inte det att ett annat evenemang får det. En avvägning görs mellan hur stor påverkan evenemanget har i förhållande till nyttan för staden och dess invånare.

Om polisen och Stockholms stad godkänner din ansökan utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor för användning av offentlig plats för evenemang.

Villkoren innehåller bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera. I villkoren framgår också vart du vänder om du behöver tillgång till el eller vatten.

Villkor för användning av offentlig plats för evenemang (pdf, 113 kB, nytt fönster)

Välj plats för evenemanget

Du kan ansöka om vilken plats du vill för ditt evenemang. Ansökan granskas sedan av Stockholms stads handläggare som bedömer platsens lämplighet för ditt evenemang.

Att välja plats för evenemang

Tillstånd att stänga av och utrymma gata

I vissa fall kan du som arrangör behöva stänga av en gata, till exempel vid en festival eller gatufest. I så fall behöver du en trafikanordningsplan (TA-plan). Ange i polisansökan att ni kommer skicka in en separat ansökan för TA-plan.

I samband med att du stänger av en gata kan du behöva utrymma gatan på bilar. I så fall ska du ansöka om ändring av lokal trafikföreskrift (LTF).

Trafikanordningsplan (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Ändring av lokal trafikföreskrift (pd, 402 kB, nytt fönster)

Ansökan om TA-plan (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Ansökan om LTF (Word, 62,4 kB, nytt fönster)

För evenemang krävs ofta flera tillstånd

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd, till exempel om du ska arrangera en tävling, anordna lotteri eller planerar att servera mat eller alkoholhaltiga drycker.

Som evenemangsansvarig ska du se till att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Det är ditt ansvar att gällande bestämmelser och riktvärden följs.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

700 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgifter för evenemang som inte är marknadsföringsevenemang men där det förekommer marknadsföring från sponsorer. Även med inslag av marknadsföring från olika aktörer:

 • A-zon – 112 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn
 • B-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn
 • C-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max 9 205 kronor per dygn
 • D-zon – 31 kronor per kvadratmeter och dygn, max, 9 205 kronor per dygn

A-zon – 224 kronor per kvadratmeter och dygn, max 36 821 kronor per dygn
B-zon – 122 kronor per kvadratmeter och dygn, max 36 821 kronor per dygn
C-zon – 122 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn
D-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max, 18 410 kronor per dygn

Subventionerad avgift A–D-zon, 0 kronor, gäller för

 • icke kommersiella evenemang för barn och ungdom
 • hjälpverksamhet med 90-konton
 • sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration
 • stadens förvaltningar
 • parkteatrar och evenemang i amfiteatrar, utan inträdesavgift.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Övriga verksamheter
Ideella föreningar

Senast uppdaterad