Ansök om dispens från de lokala trafikföreskrifterna

Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du söka färd- och parkeringstillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

I Stockholm har vi lokala trafikregler som du behöver känna till för att ta dig fram på bästa sätt i staden. Ibland innebär reglerna att du som företagare behöver söka tillstånd för att köra i Stockholm.

Du måste också söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna.

Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Dispensen får bara ges då det inte utgör någon fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Läs igenom reglerna och planera din resväg innan du ansöker om tillstånd.

Ansök om dispens från trafikregler

Fyll i och mejla blanketten och eventuella intyg till tillståndsavdelningen på trafikkontoret. Vi vill ha din ansökan senast en vecka innan du behöver tillståndet.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

För att kunna fylla i ansökningsblanketten dispens från trafikföreskrift behöver du ta reda på följande uppgifter:

  • företagets organisationsnummer, namn- och adressuppgifter
  • kontaktperson med telefonnummer och e-postadress
  • varför du behöver dispens samt mot vilket eller vilka förbud
  • plats, datum och klockslag för när du behöver tillståndet
  • registreringsnummer på fordon.

Ansökningsblankett dispens från trafikföreskrift (pdf)

Dispensation application for local traffic regulations (pdf)

Dispensansökan parkeringsdispens i samband med valarbete (pdf)

Avgifter för dispens från de lokala trafikreglerna

  • Färdtillstånd: 300 kronor
  • Parkeringstillstånd: 800 kronor
  • Avslag: Ett avslag kostar lika mycket som det tillstånd som du har sökt.

Vi skickar en faktura till dig efter att du har fått beslutet. Du betalar samma summa för avslag som för det tillstånd som du har sökt.

Beslut om tillstånd

Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Om din ansökan är godkänd får du beslutet och tillståndet via e-post.

Om du får avslag på din ansökan skickar vi beslutet tillsammans med ett brev med information om förenklad delgivning. Efter ett par dagar skickar vi ytterligare ett brev om förenklad delgivning för att försäkra oss om att du har fått beslutet. Du behöver inte svara på något av breven, de är endast till för att informera dig om beslutet. Om du bara har fått det andra brevet kan du höra av dig till oss så skickar vi beslutet på nytt.

Överklaga beslut

Andra tillstånd som du kan behöva

Du behöver till exempel tillstånd för att köra i Gamla stan under vissa tider och för att köra med dubbdäck på vissa gator. Du kan även behöva tillstånd om du vill spela in film på offentlig plats, såsom gator och torg.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om tillstånden eller kring din ansökan kan du mejla till oss.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Kultur, nöje och fritid

Film

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad