Ansök om nyttoparkering vid tillfällig arbetsplats

Om du använder bilen och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Tillståndet är till för företag som använder serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service.

Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och den bil som angivits i ansökan.

Tillståndsdekalen sätts fast på en särskild p-skiva som du får av oss. Du ska placera den i nedre högra hörnet på bilens vindruta. Ställ in ankomsttiden, avrundad till närmast följande hel- eller halvtimme på klockan.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

I ansökan ska du beskriva vilken verksamhet fordonet används för och vad du transporterar. Det behövs en ansökningsblankett per fordon. Handläggningstiden för ansökan är 10 dagar.

Du kan antingen ansöka om tillståndet via webbformulär eller med PDF-enkät. Det är viktigt att du läser reglerna för beviljande av nyttoparkeringstillstånd.

Webbformulär, ansök om nyttoparkering

Ansökan om nyttoparkering (pdf)

Regler för beviljande av nyttoparkeringstillstånd A och B (pdf)

Avgifter för nyttoparkering

Tillståndet betalas per fordon för ett år och gäller för parkering upp till tre timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Stockholms stad.

Nyttoparkeringstillstånd A

Tillståndet gäller dygnet runt alla dagar.

Avgift: 20 000 kronor per år exklusive moms.

Nyttoparkeringstillstånd B

Tillståndet gäller klockan 07.00–19.00 alla dagar.

Avgift: 15 000 kronor per år exklusive moms.

Här gäller nyttoparkeringstillståndet

Tillståndet gäller för parkering upp till tre timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Stockholms stads kommungräns:

  • På gator med skyltade parkeringsförbud. Parkeringen får inte hindra eller försvåra gatuarbeten när det är parkeringsförbud på servicedag eller servicenatt den veckodag och tid som anges på vägmärket.
  • På parkeringsplats på gatumark som inte är reserverad för särskild trafikantgrupp eller fordonsslag.
  • Det måste vara tillåtet att köra på gatan under hela uppställningstiden för att tillståndet ska gälla. Exempel: På en viss gata får man bara köra klockan 06.00–11.00. Då gäller tillståndet bara under denna tid.
Bild som visar Stockholms kommungräns

Här gäller inte nyttoparkeringstillståndet

Tillståndet gäller inte

  • där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt trafikförordningen
  • inom gångfartsområde eller på gågata
  • på parkeringsplatser på tomtmark, till exempel Stockholm Stads Parkerings AB:s platser
  • på platser för ett särskilt ändamål – vändplats, lastplats med flera – eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade
  • på plats där framkomligheten hindras eller försämras väsentligt.

Inom gångfartsområde och på gågata är parkering tillåten endast på särskilt anordnade parkeringsplatser. Det kan vara tillåtet att köra där under vissa tider men inte att parkera.

Vid bilbyte eller om din bil ska in på verkstad

Vid bilbyte ska du behålla den ordinarie tillståndsdekalen och kontakta oss omgående.

Ska din bil in på verkstad kan du få ett tillfälligt tillstånd för en ersättningsbil under tiden din vanliga bil står på verkstad. Ta med den ordinarie tillståndsdekalen från bilen och kontakta oss.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad