Ansök om parkeringstillstånd för foodtruck

Om du ska parkera och sälja måltider från en foodtruck behöver du ett nyttoparkeringstillstånd.

Nyttoparkeringstillståndet gäller alla dagar klockan 06.00–04.00 för en tillfällig uppställning på gatumark. Med tillståndet får du stå parkerad på en plats i max fyra timmar för att sälja måltider.

För att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd för foodtruck måste ditt företag vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.

Dessutom måste din foodtruck uppfylla följande krav:

  • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss och får inte väga mer än 3500 kilo.
  • Fordonet ska vara anpassat för att servera enklare måltider direkt till förbipasserande.
  • Fordonets serveringslucka ska vara placerad på fordonets högra sida.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för foodtruck (pdf)

 

Villkor för nyttoparkeringstillstånd för foodtruck (pdf)

 

Terms and conditions for commercial parking licenses for food trucks (pdf)

Kartor över områden där tillståndet inte gäller

Enligt 16 § i Allmänna ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (KFS 2012:06) krävs polistillstånd för försäljning i vissa områden och på vissa gator.

Kartor över områden där du behöver polistillstånd:

Kartor över områden där tillståndet inte gäller – översikt innerstaden (pdf)

Kartor över områden där tillståndet inte gäller – samtliga områden (pdf)

Kom ihåg att göra en anmälan livsmedelsverksamhet

Minst två veckor innan verksamheten ska starta ska du göra en anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen.

Avgift för foodtruckar återinförs

Från 1 januari 2023 återinförs avgiften för nyttoparkeringstillstånd C för foodtruckar. Ett gällande tillstånd måste finnas vid uppställning för försäljning.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad