Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning

Om du ska spela in film i Stockholm kan du behöva färd- och parkeringstillstånd för att köra till och parkera vid inspelningsplatsen. Du kan även behöva söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Du måste söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna.

Du behöver tillstånd för fordon som

 • väger mer än 3,5 ton och behöver köra i Stockholm klockan 22.00–06.00
 • är längre än 12 meter och behöver köra i Stockholm
 • behöver köra i parker eller på gator och torg där det är förbjudet för motorfordon
 • väger mer än 3,5 ton och behöver parkera i Stockholms innerstad klockan 22.00–06.00

Om fordonet inte är tungt, långt eller brett ska du söka dispens från trafikregler för färdtillstånd.

Om fordonet är tyngre än 3,5 ton, längre än 12 meter eller bredare än 3,5 meter ska du söka tillstånd för tunga, långa och breda fordon.

Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter

Tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Ansök om dispens från trafikregler

Fyll i och mejla blanketten och eventuella intyg till tillståndsavdelningen på trafikkontoret. Vi vill ha din ansökan senast en vecka innan du behöver tillståndet.

För att kunna fylla i ansökningsblanketten behöver du ta reda på följande uppgifter:

 • Företagets organisationsnummer, namn- och adressuppgifter.
 • Kontaktperson med telefonnummer och e-postadress.
 • Varför du behöver dispens samt mot vilket eller vilka förbud.
 • Plats, datum och klockslag för när du behöver tillståndet.
 • Registreringsnummer på fordon.

Ansökningsblankett dispens från trafikföreskrift (pdf, 57 kB, nytt fönster)

Dispensation application for local traffic regulations (pdf, 75 kB, nytt fönster)

Skicka ansökan till tillståndsavdelningen på trafikkontoret.
E-post: dispens.tk@stockholm.se 

Beslut om tillstånd

Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Om din ansökan är godkänd får du beslutet och tillståndet via e-post.

Om du får avslag på din ansökan skickar vi beslutet tillsammans med ett brev med information om förenklad delgivning. Efter ett par dagar skickar vi ytterligare ett brev om förenklad delgivning för att försäkra oss om att du har fått beslutet. Du behöver inte svara på något av breven, de är endast till för att informera dig om beslutet. Om du bara har fått det andra brevet kan du höra av dig till oss så skickar vi beslutet på nytt.

Avgifter för färd- och parkeringstillstånd

 • Färdtillstånd: 300 kronor
 • Parkeringstillstånd: 800 kronor
 • Avslag: Ett avslag kostar lika mycket som det tillstånd som du har sökt.
  Vi skickar en faktura till dig efter att du har fått beslutet. Du betalar samma summa för avslag som för det tillstånd som du har sökt.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Kultur, nöje och fritid
Film

Övriga verksamheter
Yrkestrafik

Uppdaterad