Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning

Om du ska spela in film i Stockholm kan du behöva färd- och parkeringstillstånd för att köra till och parkera vid inspelningsplatsen. Du kan även behöva söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Du måste söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna.

Du behöver tillstånd för fordon som

  • väger mer än 3,5 ton och behöver köra i Stockholm klockan 22.00–06.00
  • är längre än 12 meter och behöver köra i Stockholm
  • behöver köra i parker eller på gator och torg där det är förbjudet för motorfordon
  • väger mer än 3,5 ton och behöver parkera i Stockholms innerstad klockan 22.00–06.00.

Om fordonet inte är tungt, långt eller brett ska du söka dispens från trafikregler för färdtillstånd.

Om fordonet är tyngre än 3,5 ton, längre än 12 meter eller bredare än 3,5 meter ska du söka tillstånd för tunga, långa och breda fordon.

Ansök om dispens från trafikregler

Du kan ansöka om dispens från trafikreglerna hos trafikkontorets tillståndsavdelning. Det kan till exempel gälla färd- eller parkeringstillstånd. För att göra en ansökan behöver du fylla i uppgifter i en blankett som du skickar till tillståndsavdelningen. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Kultur, nöje och fritid

Film

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad