Betala din parkering med stadens betaltjänst

Du kan betala för parkering på gatumark inom Stockholms stad via dator eller stadens app, Betala P.

Stadens betaltjänst Betala P avvecklas

Från och med den 30 september 2024 kommer parkering i Stockholms stad att kunna betalas med ett urval av tjänster från olika bolag.

Betala via e-tjänsten Betala P

Betala din parkering direkt i din dator med e-tjänsten Betala P.

Betala med appen Betala P

Använd appen Betala P för att betala för din parkering. Appen finns tillgänglig för Android och iOS.

Bli leverantör av parkeringstjänst

Den 30 september 2024 avvecklas Betala-P och Stockholm stad byter till ett auktorisationssystem för betalning av parkering. Parkeringsleverantörer som uppfyller vissa krav kan ansöka om att ansluta sig till systemet.

Vad är ett auktorisationssystem?

Ett auktorisationssystem innebär att kunden erbjuds välja en leverantör av en tjänst utifrån en lista på godkända utförare. De godkända leverantörerna uppfyller de kvalifikationskrav som myndigheten på förhand uppställt, och har ingått avtal med den aktuella myndigheten för möjligheten att erbjuda tjänsten till kunderna.

Auktorisationssystem innebär att trafikkontoret inte upphandlar en tjänst eller erbjuder en leverantör exklusivitet. Auktorisationssystem beskrivs som ett flexiblare regelverk som tillåter kvalitet och kontinuitet särskilt för digitala lösningar som har en snabb utveckling. Trafikkontoret gör inget urval av de leverantörer som kvalificerat sig utan valet av leverantör görs istället av parkeringskunden som har en möjlighet att välja utifrån en lista av utförare

Anslutning och avtal för leverantörer av parkeringstjänster

Från den 13 juni 2024 är det möjligt för leverantörer att visa intresse för att ansluta sig till systemet. För att bli ansluten måste leverantören uppfylla vissa minimikrav, kraven finns i underlaget som begärs via e-post.

För att ta del av underlag för ansökan, kontakta oss via e-post.

E-post: funktion.tk.pavgift@stockholm.se

Det är endast till de mejladresser som anmält intresse via ovan mejladress som eventuella uppdateringar och justeringar av underlag kommer att skickas.

Fram till 30 september 2024 fungerar Betala P som tidigare

Trafiknämnden beslutade den 14 december 2023 att avveckla Betala P.

På Insyn kan du läsa mer om beslutet.

Införande av auktorisationssystem. Betaltjänster för parkering (pdf)

 

 

Uppdaterad