Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats

Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. I polistillståndet finns uppgifter om vilka datum det är giltigt och vilken yta du får använda.

Tänk på att hantera material så att förbipasserande inte riskerar att skadas. Du får inte förvara brandfarliga, hälsofarliga vätskor och liknande i containrar eller byggsäckar eller åtkomligt för allmänheten.

Använda offentlig plats för byggverksamhet

Att ställa ut byggsäckar, containrar och bodar är vanligt vid byggverksamhet. För att använda offentlig plats för just byggverksamhet behöver du söka polistillstånd. 

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

  • A-zon – 12 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C–D-zon – 3 kronor per kvadratmeter och dygn

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Butiker

Uppdaterad