Kranbilsföretag

Tunga fordon som kranbilar omfattas av vissa regelverk. Tillstånd och anmälan kan behövas om till exempel kranbilen ska ställas på offentlig mark.

Marknaden för kranbilar har haft en sakta men stabil tillväxt genom åren. Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar såsom mobila kranbilar och motorredskap till hjälp. Kranbilar används inom en mängd olika områden och branscher och därför är det viktigt att reglerna är tydliga.

Tillstånd och regler: Kranbilsföretag (6)

Använda offentlig plats

Använda offentlig plats för byggverksamhet
Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Ställa upp en mobilkran på offentlig plats
Ska du ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Lokal och fastigheter

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Transporter

Trafik vid automatiska fordonshinder
På ett antal platser i Stockholm förbättrar automatiska fordonshinder, så kallade pollare, trafiksäkerheten. På dessa platser råder förbud mot trafik med motordrivna fordon, förutom moped klass II.

Uppdaterad