Regler för trafik vid automatiska fordonshinder

På ett antal platser i Stockholm förbättrar automatiska fordonshinder, så kallade pollare, trafiksäkerheten. På dessa platser råder förbud mot trafik med motordrivna fordon, förutom moped klass II.

Automatiska pollare är en typ av fordonshinder som ska förhindra obehöriga fordon från att köra på platser där det råder förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Obehörig trafik skapar bristande trafiksäkerhet och otrygghet. Fordonstrafik på obehöriga platser gör också att beläggningar som inte är byggda för fordonstrafik slits och går sönder.

Ofta är ett antal pollare på en plats rörliga för att utryckningsfordon eller fordon med särskilt tillstånd ska kunna komma fram. Pollarna styrs på distans och i särskilda fall går det att söka dispens för att passera dem.

Dispens för passage vid särskilda skäl

Idag finns automatiska pollare på fler än 10 platser i staden, här kan du söka dispens för pollare vid:

  • Sibeliusgången i Akalla
  • Skärholmstorget i Skärholmen
  • Tenstagången i Tensta
  • Kungsträdgården på Norrmalm

Både Skärholmstorget och Sibeliusgången är planerade för helt bilfria centrum. Transporter, flyttbilar med mera kan nå byggnader och verksamheter via ett system under marknivå. Stockholms stad kan i undantagsfall ge dispens till dig som har särskilda skäl till att köra med motorfordon inom området för fordonshindren.

Vem kan få dispens?

Du kan få dispens om det bedöms vara omöjligt för dig att använda faret under Sibeliusgången eller Skärholmstorget. För att du ska kunna få dispens krävs det särskilda skäl till att transporten måste gå på Sibeliusgången eller Skärholmstorget. Du kan bli nekad dispens om dina skäl inte anses vara tillräckliga. Använd alltid faret när det är möjligt.

Färdtjänst som utförs med stöd av lag om färdtjänst, arbetsfordon som är nödvändiga för att sköta driften och enstaka flyttfordon med skrymmande gods som inte kan använda lastfar är exempel på när en dispens kan användas.

Dispensansökan och kostnad

Färdtjänst och sjukresor som vill färdas på Sibeliusgången kontaktar driftansvarig entreprenad på telefon 08-508 875 06 för att komma förbi pollarna. 

Övriga transporter ska ansöka om dispens genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka detta via e-post eller brev. Ansökan ska vara Stockholms stad tillhanda senast fem dagar innan dispensen ska gälla.

Skicka din ansökan till dispens.tk@stockholm.se. I ämnesraden skriver du namnet på den plats din ansökan avser.

Dispensansökan kan även postas till:
Trafikkontoret
Box 8311, 104 20 Stockholm

Att ansöka om dispens kostar 300 kronor. Kostnaden är en administrativ avgift. Det betyder att du måste betala för ansökan oavsett om du får ja eller nej på den.

Ansökningsformulär för dispensansökan (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Kranbilsföretag

Vård och omsorg

Hemtjänst

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad