Hemtjänst

Om du vill starta privat hemtjänst eller redan är utförare av hemtjänst inom stadens valfrihetssystem finns det en del information som kan vara viktig att känna till. Här har vi samlat information om vilka kommunala regler och tillstånd som kan gäller för hemtjänst.

Sedan lagen om valfrihetssystem infördes har många nya vårdföretag etablerats i Stockholm. Allt fler vård- och omsorgstjänster utförs av privata aktörer på uppdrag av kommuner och landsting.

Det är en bransch där stora förändringar sker och därför är det viktigt att vara uppmärksam på nya krav och lagändringar.

Du behöver inte tillstånd från kommunen för att bedriva hemtjänst, utan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Men det finns andra tillstånd och regler som du kan behöva ha kontakt med Stockholms stad för ifall du driver ett hemtjänstföretag.

Tillstånd och regler: Hemtjänst (6)

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Servering av mat

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till livsmedelskontrollen för registrering eller till livsmedelsverket för godkännande.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Tipsa livsmedelskontrollen
Fusk med livsmedel förekommer. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Uppdaterad