Tandläkare

Om du går i tankarna på att starta en tandvårdsverksamhet är det viktigt att du sätter dig in i de särskilda regler som gäller för din verksamhet.

Den privata tandvårdssektorn i Sverige växer. En övervägande del består av småföretag men på senare tid har ett stort antal tandvårdskedjor börjat etablera sig. Tandvården är en bransch i förändring. Som fristående aktör är det viktigt att vara medveten om de lagar och riktlinjer som branschen omfattas av.

Eftersom det inom tandvården alltid funnits miljöfarliga ämnen finns det en del regler du som tandläkare måste förhålla dig till.

Tillstånd och regler: Tandläkare (9)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är alla typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats förbjudna, med undantag av så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka ...

Lokal och fastigheter

Avfall
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Tandläkare
Det finns särskilda regler som påverkar dig som arbetar inom tandvården. Här får du kortfattad information om riskerna med legionella och hur du sanerar kvicksilver.

Uppdaterad