Tandläkare

Det finns särskilda regler som påverkar dig som arbetar inom tandvården. Här får du kortfattad information om riskerna med legionella och hur du sanerar kvicksilver.

Handledning för tömning av vattenlås som kan innehålla kvicksilver (pdf, 157 kB, nytt fönster)

Legionella och tandvård – minska riskerna med legionella (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Nedläggning av tandvårdsmottagning (pdf, 3,2 MB, nytt fönster)

Blankett – Sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör (pdf, 604 kB, nytt fönster)

Sanering

Inom tandvården har det alltid funnits farliga ämnen. Det är viktigt att de hanteras på rätt sätt. Hanteringen av kvicksilver från amalgam är särskilt viktig. Har din mottagning använt amalgam kanske det är läge för sanering av avloppsrören.

Det är flera olika faktorer som avgör om din mottagning behöver sanera avloppsrören från kvicksilver och amalgam. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker. Du ska skicka en anmälan till miljöförvaltningen innan saneringen påbörjas. Miljöförvaltningen vill ha anmälan senast sex veckor innan du börjar saneringen. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Vård och omsorg
Tandläkare

Uppdaterad