Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering. Till exempel: smink, hudkrämer, tvål och deodoranter. Det kan också vara preparat som förändrar eller bibehåller utseendet, till exempel antirynkkräm och hårborttagningsmedel.

Ansvar och egenkontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig kunskap om vilka regler som berör verksamheten. Detta för att skydda både människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Olämpliga produkter, som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, ska ersättas med mindre farliga produkter.

Verksamhetsutövare är till exempel detaljister, tillverkare och importörer. Det kan också röra sig om en hygienlokal där kosmetiska och hygieniska produkter används eller säljs.

Du som bedriver verksamhet som till exempel hårfrisör, kosmetolog eller är butiksinnehavare, ska veta vilka produkter du säljer och använder i din verksamhet och vilka regler som gäller för dessa. 

Tillsyn

Kommunerna och Läkemedelsverket ansvarar gemensamt för tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter och ser till att lagarna följs.

Miljöförvaltningen har främst tillsyn över detaljhandeln och lokaler för hygienisk behandling (till exempel piercing, massage och solarium), medan Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer.

Vid tillsynen kontrolleras framför allt:

  • att bestämmelserna för märkning följs
  • att inga förbjudna ämnen ingår i produkterna
  • att tillverkare och importörer har anmält verksamheten till Läkemedelsverket respektive Kemikalieinspektionen
  • att ämnen som får användas i kosmetiska och hygieniska produkter följer föreskrivna villkor.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Gym

Uppdaterad