Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt. 

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Stockholms stad.

  • Interxion Sverige AB – 16 anläggningar i Kista, en styck på Vandagatan 3 och 15 på Esbogatan 11.
  • Equinix Sweden AB - En anläggning i Sköndal på Kvastvägen 25. 
  • Stockholm Exergi AB - En anläggning vid Värtaverket Jägmästargatan 2, Stockholm Nimrod 7

Lämna information om anläggning

* Obligatorisk uppgift

Här kan du lämna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning, enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Verksamhetsutövare

Kontaktuppgifter

Anläggningsinformation

Är anläggningen stationär?*

Typ av anläggning

Vilka beteckningar används?*
Typ av bränsle*

Information om publicering av uppgifter samt behandling av personuppgifter

Uppgifterna som lämnas till nämnden kommer i enlighet med 23 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar att offentliggöras på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer dock inte att offentliggöras på webbplatsen.

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad