Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • Från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.
     

Lämna information

Här kan du lämna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning, enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Stockholms stad.

För närvarande har miljö och hälosskyddsnämnden inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar.

Uppdaterad