Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Kravet på registrering gäller till en början bara nya anläggningar, tagna i drift från och med den 20 december 2018. Befintliga anläggningar kommer därefter successivt att behöva registrera sig. Enligt FMF ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Stockholms stad enligt FMF.

För närvarande har nämnden inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar.

Uppdaterad