Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt. 

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Stockholms stad.

  • Interxion Sverige AB – 16 anläggningar i Kista, en styck på Vandagatan 3 och 15 på Esbogatan 11.

Lämna information om anläggning

* Obligatorisk uppgift

Här kan du lämna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning, enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Verksamhetsutövare

Kontaktuppgifter

Anläggningsinformation

Är anläggningen stationär?*

Typ av anläggning

Vilka beteckningar används?*
Typ av bränsle*

Information om publicering av uppgifter samt behandling av personuppgifter

Uppgifterna som lämnas till nämnden kommer i enlighet med 23 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar att offentliggöras på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer dock inte att offentliggöras på webbplatsen.

Uppdaterad