Tvätteri

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en tvätteriverksamhet, som till exempel kemtvätt, vittvätt eller mattvätt.

I ”Vägledning för tvätterier” får du bland annat veta om du behöver göra en anmälan enligt miljöbalken för din verksamhet. Du kan också lära dig mer om egenkontroll.

Vägledning för tvätterier (pdf)

Tvättjournal (pdf)

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra regler än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel arbetsmiljölagstiftningen och regler om bygglov. 

Årsrapport för kemtvätt

Här fyller du i din årsrapport för kemtvätt. 

* Obligatorisk uppgift

Kemtvättsverksamheter ska föra journal över tvättmängd, förbrukning av tvättvätska och mängd borttransporterat farligt avfall. Resultaten ska redovisas till miljöförvaltningen i en årsrapport. Detta för att miljöförvaltningen ska ha insyn i branschens utsläpp av lösningsmedel till luft samt mängden farligt avfall.

Utsläppsredovisning

Maskin 1

Maskin 2

Beräkningsmodell för lösningsmedelsförlust

Förbrukad mängd lösningsmedel i kilo x 100 / Mängd tvättat gods i kilo = Beräknad lösningsmedelsförlust i procent (%).

Avfallsredovisning

Lagrad mängd avfall, i kilo

Övrig information till miljöförvaltningen

Företag

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Tvätterier

Uppdaterad