Tvätteri

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en tvätteriverksamhet, som till exempel kemtvätt, vittvätt eller mattvätt.

I ”Vägledning för tvätterier” får du bland annat veta om du behöver göra en anmälan enligt miljöbalken för din verksamhet. Du kan också lära dig mer om egenkontroll.

Vägledning för tvätterier (pdf)

Blankett för årsrapportering (pdf)

Tvättjournal (pdf)

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra regler än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel arbetsmiljölagstiftningen och regler om bygglov. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Tvätterier

Uppdaterad