Buller från musikverksamheter

Här hittar du som driver musikverksamhet information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det rör ljudstörningar. Det gäller exempelvis konsert- och evenemangsarrangörer, nattklubbar och restauranger.

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att inte utsätta grannar eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Din verksamhet ska samsas med andra och med dem som bor i närheten.

Om du har väl fungerande rutiner och regelbundna kontroller har du bra förutsättningar att upptäcka om exempelvis musiken spelas för högt – innan grannarna blir störda.

Vägledning och stödjande material

Miljöförvaltningen tar varje år emot klagomål på konserter, evenemang, restauranger, klubbar och uteserveringar. För dig som verksamhetsutövare kan det då innebära kostnader för tillsyn och ibland även kostnader för att åtgärda ljudstörningen.

Miljöförvaltningen har tagit fram en vägledning som är ett stöd i planeringen och driften av konsert-, evenemangs-, och klubbverksamheter. Vägledningen ska underlätta för en levande stad med minskad risk för störningar av de boende. 

Teknisk vägledning för musikverksamhet (pdf)

Bullervägledning, råd och stöd (pdf)

Checklista (pdf)

Några enkla råd ur vägledningen

Berätta för dina grannar om din verksamhet

Berätta om vilka dagar och tider det kommer att låta och vad du gör för att begränsa störningen. Berätta i förväg om evenemang och aktiviteter som kan påverka ljudbilden.

  • Tala om vem som är kontaktperson.
  • Säkerställ att kontaktpersonen är tillgänglig, om någon skulle vilja framföra synpunkter eller klagomål.

Håll godkänd bullernivå

Det är Folkhälsomyndighetens riktvärde som används för bedömning av musikbuller. Mätningen görs främst i rum i bostäder. Riktvärdet är satt till en relativt låg nivå, 25 dBA eftersom de som utsätts för musikbuller ofta uppger att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Om miljöförvaltningen får in ett klagomål är det alltså främst ljudnivåerna hos den boende som klagat som vi utreder, inte hur högt musiken spelas i lokalen eller vilken ljudisolering som finns.

Anpassa verksamheten efter ljudisoleringen

Både du som verksamhetsansvarig och fastighetsägaren bör känna till vilken ljudisolering som finns mellan lokalen och bostäder i fastigheten.

Då kan du minimera störningsrisken till grannarna genom att antingen ljudisolera eller anpassa musikanläggningen utifrån fastighetens förutsättningar. Ibland kan det vara så enkelt som att rikta om högtalarna.

Håll godkänd ljudnivå även för besökarna

Du ansvarar även för att ljudnivån i lokalen inte är skadlig för besökarna. Ljudnivån från musikanläggningen och gästerna får inte överskrida Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Kraven gäller både inomhus och utomhus.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda människors hälsa mot skador som kan orsakas av till exempel buller.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad