Rökning på uteserveringar

Rökförbud gäller på alla offentliga lokaler inomhus dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar. Rökförbudet gäller inte serveringsytor utomhus. För att en serveringsyta ska räknas som uteservering, och rökning därmed vara tillåtet, ska luft fritt kunna passera så att det motsvarar utomhusmiljöer.

Ny lagstiftning 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Den innehåller flera viktiga förändringar, till exempel blir det förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det blir också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak. Även föreningslokaler omfattas av förbudet eftersom de räknas som allmän plats.

I rökfria miljöer kommer det efter 1 juli vara förbjudet att:

  • Röka tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
  • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
  • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa

Uteservering

Miljöförvaltningens krav för att serveringsytan ska räknas som uteservering är antingen att taket är helt öppet, eller att väggarna till 50 procent är öppna. Det saknar betydelse vilken temperatur det är på serveringsytan eller vilket material väggar och tak består av (t.ex. tältduk eller plexiglas). Rökförbudet gäller också vattenpipor, utom när den bara innehåller örter.

Informationsblad om rökning på uteservering (pdf 100kB, nytt fönster)

Ägarens ansvar

Det är ägaren till serveringen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs. Miljöförvaltningen gör inspektioner av uteserveringar eftersom det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad