Rökning på uteserveringar

Rökförbud gäller på alla offentliga lokaler inomhus dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar. Rökförbudet gäller inte serveringsytor utomhus. För att en serveringsyta ska räknas som uteservering, och rökning därmed vara tillåtet, ska luft fritt kunna passera så att det motsvarar utomhusmiljöer.

Miljöförvaltningens krav för att serveringsytan ska räknas som uteservering är antingen att taket är helt öppet, eller att väggarna till 50 procent är öppna. Det saknar betydelse vilken temperatur det är på serveringsytan eller vilket material väggar och tak består av (t.ex. tältduk eller plexiglas). Rökförbudet gäller också vattenpipor, utom när den bara innehåller örter.

Informationsblad om rökning på uteservering (pdf 100kB, nytt fönster)

Ägarens ansvar

Det är ägaren till serveringen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs. Miljöförvaltningen gör inspektioner av uteserveringar eftersom det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad