Rökfria miljöer

Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar såväl inomhus som utomhus.

Det är förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak. Även föreningslokaler omfattas av förbudet eftersom de räknas som allmän plats.

I rökfria miljöer är det förbjudet att

  • röka tobak
  • röka örtprodukter
  • använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
  • inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa.

Ägarens ansvar

Det är ägaren till serveringen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs. Miljöförvaltningen gör inspektioner eftersom det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad