Tatuerare

Ska du driva en tatueringsstudio så finns det en del viktiga punkter att ta hänsyn till. Tatueringar är en hygienisk behandling som medför viss risk för kunden. Här kan du läsa om hur det fungerar och vilka krav som ställs på verksamheten.

Tatueringar har sedan 2000-talet vuxit stadigt och på senare tid har branschen upplevt ett ekonomiskt uppsving med nyetableringar av tatueringsstudior i Stockholm.

Om du ska öppna en tatueringsstudio är det viktigt att veta vilka skyldigheter du har som ägare eller tatuerare.

Tillstånd och regler: Tatuerare (8)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare
Traditionella tatuerare och kosmetiska tatuerare (inklusive microblading) behöver anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad