Frisör

Drömmer du om att starta en egen frisörsalong eller jobbar du redan som frisör? Då finns det vissa tillstånd och olika kontroller som du kan behöva känna till.

Frisörbranschen är relativt stabil jämfört med andra branscher. Som frisör kan du själv hyra frisörstol på en befintlig salong eller välja att starta eget.

Efterfrågan av frisörbehandlingar och innovativa produkter utvecklas allt snabbare och branschen förväntas röra sig mot alltmer innovativa lösningar i form av utvecklad service, produkter och nya sätt att arbetssätt.

Bli en kemikaliesmart frisör

Inom frisöryrket förekommer mycket kemikalier som riskerar att skada både dig som frisör, kunden och miljön. Men det finns mycket som går att göra för en hälsosammare arbetsmiljö. Till stöd för dig inom branschen har Stockholms stad samlat tips om hur du kan nå dit. 

Tillstånd och regler: Frisör (11)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är inga typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats tillåtna, förutom så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka polistillstånd.

Exponera varor på offentlig plats utanför butik
Varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför din butik. Innan du ställer ut dina varor behöver du söka polistillstånd.

Avfallshantering

Farligt avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller farligt avfall.

Transportera avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller transport av avfall.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Frisörer
Barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud är anmälningspliktigt till miljöförvaltningen. Om du i din verksamhet bara klipper hår är din verksamhet inte anmälningspliktig, ...

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Uppdaterad