Frisör

Drömmer du om att starta en egen frisörsalong eller jobbar du redan som frisör? Då finns det vissa tillstånd och olika kontroller som du kan behöva känna till.

Frisörbranschen är relativt stabil jämfört med andra branscher. Som frisör kan du själv hyra frisörstol på en befintlig salong eller välja att starta eget.

Efterfrågan av frisörbehandlingar och innovativa produkter utvecklas allt snabbare och branschen förväntas röra sig mot alltmer innovativa lösningar i form av utvecklad service, produkter och nya sätt att arbetssätt.

Bli en kemikaliesmart frisör

Inom frisöryrket förekommer mycket kemikalier som riskerar att skada både dig som frisör, kunden och miljön. Men det finns mycket som går att göra för en hälsosammare arbetsmiljö. Till stöd för dig inom branschen har Stockholms stad samlat tips om hur du kan nå dit. 

Tillstånd och regler: Frisör (9)

Använda offentlig plats

Använda överdagenskylt på offentlig plats
Överdagenskyltar ska användas istället för vippskyltar och andra gatupratare som är förbjudna i Stockholms stad. För att få sätta upp överdagenskylten behöver du söka polistillstånd.

Exponera varor på offentlig plats utanför butik
Varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför din butik. Innan du ställer ut dina varor behöver du söka polistillstånd.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienlokaler

Frisörer
Frisör är en hygienverksamhet som miljöförvaltningen har tillsynsansvaret för. Frisörer är dock inte anmälningspliktiga men det finns ändå en del regler och information som man behöver känna till.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Uppdaterad