Akupunktur

Funderar du på att arbeta med akupunktur? Här hittar du information om vilka krav som gäller för att driva verksamhet för akupunktur. Den som bedriver stickande verksamhet såsom akupunktur är anmälningspliktig.

Akupunktur är en bransch som växer. Det blir allt vanligare att man använder sig av akupunktur som behandlingsform. Genom att allt fler accepterar akupunktur som en medicinsk behandling ökar även möjligheten för flera akupunktörer att öppna eget.

Tillstånd och regler: Akupunktur (9)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Akupunktur och wet cupping
Akupunktur och wet cupping (hijama) är stickande skärande verksamheter som ska anmälas till miljöförvaltningen.

Hudvårdsbehandlingar
Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen, till exempel microneedling och användning av lansetter.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad