Ansök om dispens för tysta off peak-transporter

Du som är intresserad av att transportera, lasta och lossa gods på ett tyst sätt kan ansöka om att vara med i en projektverksamhet, i upp till tre år.

För att delta i testverksamheten behöver ett antal kriterier vara uppfyllda. För en lyckad medverkan behöver du som transportör säkerställa att:

  • ni har fasta målpunkter och fordon som uppfyller kraven
  • färd och lastning/lossning sker inom ramen av gällande bullerriktvärden och projektvillkor
  • ni deltar i uppföljningar och ger tillgång till relevant data för utvärderingar.

Förutsättningar för att kunna delta

  • Dispensen gäller för eldrivna fordon.
  • Off peak-transporter omfattar sen kväll och tidig morgon.
  • Material och lösningar i och kring fordonen kan behöva anpassas.
  • Hela logistikkedjan kan beröras, från låssystem till mottagningspunktens utrustning och lokalisering.
  • Hela aktörskedjan behöver vara med på tåget – från avsändaren till mottagaren.

Kriterier och villkor för dispens

Att leverera på natten ställer höga krav på transporterna för att de ska störa så lite som möjligt. För att ni ska kvalificera er för testverksamheten och få dispens från gällande lokal trafikföreskrift behöver ni uppfylla ett antal villkor.

Dispens måste sökas till fasta målpunkter där transportvägar och leveranspunkter i största möjliga mån bör ligga längs med det primära vägnätet och huvudgator (NVDB). Huvudgator är oftast gator och vägar där det går bussar eller som redan har en viss mängd trafik. För att minimera risk för vibrationsstörningar kan den högsta tillåtna hastigheten vara 30 kilometer i timmen på vissa färdvägar. Projektet avser eldrivna fordon.

Vid ansökan ska man fylla i blankett för dispensansökan och checklista för last och lossningsställe.

Dispensansökan (pdf)

Checklista lastförhållanden (pdf)

Sökande behöver även godkänna uppförandekoden och de allmänna projektvillkoren.

Uppförandekod (pdf)

Villkor och vägledning (pdf)

Ett sätt att bidra till en attraktivare stad

Tillsammans med näringslivet har Stockholms stad testat olika typer av så kallade tysta off peak-transporter sedan 2014. Testerna har visat på goda resultat med körtidsbesparingar på runt 30 procent, hög leveranssäkerhet och en förbättring av förarnas arbetsmiljö.

Inom ramen av gällande regelverk ger staden möjlighet att testa tysta off peak-transporter. Parallellt förs en dialog för utveckling av nationella regelverk, tysta material och mer permanenta lösningar.

Mer information

Kontakt

Kontakta gärna projektet för mer information.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad