Villkor för turistbussar

För att främja miljön och framkomligheten både för invånare och besökare finns det regler för turistbussar som besöker vår stad.

Turistbusstrafiken är viktig för att få hit turister och visa besökare de sevärdheter staden har att erbjuda.

För att få köra tung buss inom Stockholms miljözon måste fordonet uppfylla stadens miljökrav.

Bussen måste också uppfylla längdbegränsningen och bärighetsklassen på de vägar du ska köra på. 

  • En 2-axlig buss får vara upp till 12,99 meter lång.
  • En buss med styrbar bakre axel i en boggi får vara upp till 13,99 meter lång.
  • I Gamla stans inre trafikområde är det längdbegränsning på 8 meter och höjdbegränsning på 3,50 meter.

Du får köra bussar som inte uppfyller längdbegränsningarna på de vägar som listas i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter 16 och 17 §§ färdvägsförteckning A och B. Fordon som har vikt enligt BK1 får du bara köra på de vägar som listas i 18 § bärighetsklass 1. På de flesta gator gäller bärighetsklass 2 (BK2).

Bussar i beställningstrafik (turistbussar) tillåts köra i vissa kollektivtrafikkörfält.

Planera din resa

Övergripande information om avstängningar, bussparkering med mera finns hos Trafik Stockholm.

I Tung trafik-kartan finns regler och färdvägar för tung trafik samt information om begränsningar för höjd och vikt på stadens gator.

Parkering för turistbussar

I Stockholms stad råder det avgift för bussparkering både innanför och utanför tullarna.

Observera skyltningen för att se om, och vilken avgift, som gäller på den plats du parkerar.

Vart kan turistbussar parkera?

I kartan nedan ser du stadens reserverade parkeringsplatser för bussar.

Utöver dessa parkeringar tillhandahåller även Cityterminal ett 30-tal bussparkeringar mot en avgift.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Information in English about your visit to Stockholm

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad