Miljözon klass 1 – krav på tunga fordon

För att få köra tung buss eller tung lastbil inom Stockholms miljözon klass 1 måste fordonet uppfylla ett antal miljökrav.

Miljözon klass 1 för tunga fordon infördes i Stockholm 1996 och omfattar större delen av Stockholms innerstad.

För tunga lastbilar och bussar gäller:

 • Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
 • Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
 • Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får färdas till och med 2016.
 • Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får färdas till och med 2020.
 • För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

Karta över miljözon klass 1

Miljözon klass 1 i Stockholms stad.

Frågor och svar om miljözonen

Tunga bussar och tunga lastbilar.

Vi beviljar inga tillfälliga dispenser för färd inom miljözon. Fordonen ska uppfylla gällande regelverk.

Från och med 1 januari 2021 är följande gator undantagna i miljözonen:

 • Klarastrandskopplet
 • Kungsbrokopplet
 • Kungsbron mellan Kungsbrokopplet och Terminalslingan
 • Riddarfjärdsavfarten
 • Riddarfjärdspåfarten
 • Södra Järngraven
 • Terminalslingan
 • Centralbron
 • Söderleden
 • Johanneshovsbron
 • Söderledstunneln
 • Stadsgårdsleden
 • Lidingövägen
 • Tegeluddsvägen
 • Cedersdalsgatan
 • Norra Stationsgatan
 • Sveavägen mellan Norrtull och Cedersdalsgatan
 • Klarastrandsleden – huvudkörbana
 • Drottningholmsvägen – huvudkörbana väster om Lindhagensgatan
 • Folkungagatan mellan Londonviadukten och Danvikstull.

Från 1 januari 2021 gäller att

 • när Norra länken är avstängd undantas: Valhallavägen mellan Roslagsvägen och Lidingövägen
 • när Essingeleden är avstängd undantas: Långholmsgatan, Västerbron, Västerbroplan, Rålambsvägen mellan Västerbroplan och Gjörwellsgatan, Gjörwellsgatan, Rålambshovsleden mellan Gjörwellsgatan och Lindhagensgatan, Lindhagensgatan och Kellgrensgatan mellan Essingeleden och Lindhagensgatan.

Fordon som uppfyller miljözonsreglerna behöver ingen dekal. Fordon som har gällande dekal enligt reglerna som gällde före 2007 måste ha dispensdekalen placerad väl synlig i vindrutan.

Ja, Stockholms stad uppmuntrar att fordon kör på förnybara drivmedel som RME, HVO, Biogas eller ED95. Fordonen måste dock fortfarande uppfylla rätt euroklassning (från och med 2017 gäller, med vissa undantag enligt informationsbroschyren, Euro 5 eller bättre klassning).

Bötesbeloppet är 1 000 kronor och du riskerar att fordonet måste bogseras ut från miljözonen.

Det finns ingen tidsbegränsning för Euro 6.

 1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.
 2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller
  sjukvårdsanstalt.
 3. Fordon som används vid räddningstjänst.
 4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
 5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.
 6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § Vägtrafikskattelagen.
 7. § Militärtrafikförordning (SFS 2009:212) Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet föras trots bestämmelserna i 22 § i Trafikförordningen.

EG-mobilkran får föras i miljözon.

Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG får föras i miljözon.

Trafikförordningen SFS 2006:1208. 4 kap. 22–24 §§.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad