Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg som bekräftar att fartyget är fritt från smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett hot mot människors hälsa.

Fartyg som kommer till Stockholms hamnar kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från miljöförvaltningen.

Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn. Intygen har en giltighetstid på sex månader och ska därefter förnyas.

Undantag

Färjor i linjetrafik och fritidsbåtar är undantagna kravet att inneha ett giltigt saneringsintyg.

Checklista

Besvaras av skeppsmäklare eller agent innan inspektionen.

Är vakten/hamnen underrättad?
Finns det farligt gods ombord?
Är kostnaden för certifikatet kommunicerat med fartyget?

Uppdaterad