Ansök om lastplats

Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller sophämtning.

Verksamheter som har mycket leveranser av tungt och skrymmande gods kan ansöka om lastplats vid företaget.

Ansökan om lastplats (pdf, 294 kB, nytt fönster)

På vissa ställen kan det vara problem vid sophämtning. Fastighetsägare kan då ansöka om lastplats för sophämtning.

Ansökan om lastplats vid sophämtning (pdf, 163 kB, nytt fönster)

Fyll i blanketten och skicka till:

Trafikkontoret, Tillståndsavdelningen
Box 8311, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-508 272 00
E-post: trafikkontoret@stockholm.se
Besöksadress: Fleminggatan 4
Org nr: 212000-0142

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Förskola och skola
Skolor

Handel
Butiker Livsmedelsgrossister och matmäklare Torghandel

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Livsmedelsproducenter

Vård och omsorg
Äldreboenden

Övriga verksamheter
Yrkestrafik

Uppdaterad