Ansök om lastplats

Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller avfallshämtning.

Verksamheter som har mycket leveranser av tungt och skrymmande gods kan ansöka om lastplats vid företaget.

Finns det ett behov av lastplats för avfallshämtning kan du ansöka om detta genom att fylla i en ansökan och skicka den till trafikkontoret.

På gator med parkeringsförbud är det redan tillåtet att lasta och lossa gods. Därför behöver du inte skicka in en ansökan för lastplats på en gata med parkeringsförbud.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Förskola och skola

Skolor

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell Livsmedelsproducenter

Vård och omsorg

Äldreboenden

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad